تشکیل شورای پشتیبانی از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا از سوی رئیس‌جمهور

در جلسه وزیر بهداشت و جمعی از نمایندگان مجلس مطرح شد که تمام دستگاه‌های کشور و مردم به تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا دقت و التزام داشته باشند.

علی لاریجانی صبح امروز (دوشنبه ۱۹ اسفند) پس از جلسه ای که با حضور وزیر بهداشت و جمعی از نمایندگان مجلس به منظور بررسی موضوع بیماری کرونا در کشور برگزار شد ، در جمع خبرنگاران گفت: جلسه نسبتاً مفصلی برای بررسی این موضوع در مجلس با حضور برخی اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا که ریاست آن را دکتر نمکی به عهده دارند، تشکیل شد و ایشان گزارشی از اقدامات این ستاد ارائه کردند، ضمن آنکه تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان نیز پیشنهادهایی برای برون رفت از این وضعیت داشتند.

جلوگیری از سفرهای بیماری زا توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه مطرح شد که بیماری مذکور باید بسیار جدی گرفته شود و تمام دستگاه های کشور و مردم به تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا دقت و التزام داشته باشند؛ زیرا تسری این وضعیت به خود آنها لطمه می زند.

علی لاریجانی صبح امروز (دوشنبه ۱۹ اسفند) پس از جلسه ای که با حضور وزیر بهداشت و جمعی از نمایندگان مجلس به منظور بررسی موضوع بیماری کرونا در کشور برگزار شد ، در جمع خبرنگاران گفت: جلسه نسبتاً مفصلی برای بررسی این موضوع در مجلس با حضور برخی اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا که ریاست آن را دکتر نمکی به عهده دارند، تشکیل شد و ایشان گزارشی از اقدامات این ستاد ارائه کردند، ضمن آنکه تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان نیز پیشنهادهایی برای برون رفت از این وضعیت داشتند.

? ستاد ملی مبارزه با کرونا از پشتوانه شورای عالی امنیت ملی برخوردار است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه مطرح شد که بیماری مذکور باید بسیار جدی گرفته شود و تمام دستگاه های کشور و مردم به تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا دقت و التزام داشته باشند؛ زیرا تسری این وضعیت به خود آنها لطمه می زند.

لاریجانی تاکید کرد: در موضوع سفرها تاکید شد ستاد ملی مبارزه با کرونا که از پشتوانه شورای عالی امنیت ملی برخوردار است، برای استان ها و شهرستان هایی که در حال حاضر سالم هستند، دستورالعمل هایی مشخص و همچنین برای شهرها و استان های درگیر با بااین بیماری دستورالعمل دیگری داشته باشد و حتما از سفرهای شیوع دهنده بیماری کروناجلوگیری شود.

لاریجانی ادامه داد: این سفرها علاوه بر آن که میزان درگیری خود مردم را بسیار افرایش می دهد، باعث تغییر جنس این ویروس در سفرهای بین استانی خواهد شد و به همین دلیل نحوه مبارزه با آن را دشوار می کند.

رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از موارد مورد تاکید که در خصوص آن وزارت کشور باید از تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا حمایت کند، موضوع سفرها بود.

تشکیل شورای پشتیبانی از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا توسط رییس جمهور
رییس مجلس شورای اسلامی درباره مباحث مطرح شده در این جلسه درخصوص تامین نیازهای مردم مانند ماسک، لباس های پرستاران و پزشکان افزود: در کمترین زمان ممکن می بایست نسبت به تولید این اقلام اقدام شود و حتی با استفاده از گروه های جهادی، نیازهایی همچون ماسک تامین گردد و وزارت خارجه نیز با استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در این عرصه به کمک بیاید.

لاریجانی در ادامه توضیح داد: مهمترین نیازها در این عرصه نیاز کادر درمانی چه از نظر مالی و چه از حیث تامین پروژه ها به صورت ارزی و ریالی است که سازمان برنامه و بودجه باید در این خصوص ورود کند و در صورتی که ستاد ملی مبارزه با کرونا تشخیص دهد، این تصمیم قابل طرح در جلسه سران قواست.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیم مهمتر در این موضوع آن است که آقای رئیس جمهور یک شورای پشتیبانی برای حمایت از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل دهد که مستقیماً اداره شود و همه بخش های کشور همکاری لازم را با آن داشته باشند.

پیشنهاد شناسایی کادر درمانی آسیب دیده به عنوان ایثارگر

لاریجانی با بیان این که در حال حاضر، نیروهای مسلح همکاری های لازم را با ستاد مبارزه با کرونا دارند، افزود: این نیروها در حمایت از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز به کمک خواهند آمد.

لاریجانی همچنین درباره نقش مجلس در موضوع مبارزه با کرونا توضیح داد: در جلسه امروز مجلس هم اعضای کمیسیون بهداشت و درمان و هم تعداد دیگری از نمایندگان حضور داشتند و مقرر شد تصمیمات مأخوذه محقق شود، از جمله برخی پیشنهادها با محوریت پاداش و بیمه کادر درمانی به صورت ویژه منظور گردد و یا افراد آسیب دیده جزو ایثارگران لحاظ شوند و در این گونه زمینه ها تدبیر لازم صورت گیرد.

لاریجانی تاکید کرد: در موضوع سفرها تاکید شد ستاد ملی مبارزه با کرونا که از پشتوانه شورای عالی امنیت ملی برخوردار است، برای استان ها و شهرستان هایی که در حال حاضر سالم هستند، دستورالعمل هایی مشخص و همچنین برای شهرها و استان های درگیر با بااین بیماری دستورالعمل دیگری داشته باشد و حتما از سفرهای شیوع دهنده بیماری کروناجلوگیری شود.

لاریجانی ادامه داد: این سفرها علاوه بر آن که میزان درگیری خود مردم را بسیار افرایش می دهد، باعث تغییر جنس این ویروس در سفرهای بین استانی خواهد شد و به همین دلیل نحوه مبارزه با آن را دشوار می کند.

رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از موارد مورد تاکید که در خصوص آن وزارت کشور باید از تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا حمایت کند، موضوع سفرها بود.

تشکیل شورای پشتیبانی از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا توسط رییس جمهور

رییس مجلس شورای اسلامی درباره مباحث مطرح شده در این جلسه درخصوص تامین نیازهای مردم مانند ماسک، لباس های پرستاران و پزشکان افزود: در کمترین زمان ممکن می بایست نسبت به تولید این اقلام اقدام شود و حتی با استفاده از گروه های جهادی، نیازهایی همچون ماسک تامین گردد و وزارت خارجه نیز با استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در این عرصه به کمک بیاید.

لاریجانی در ادامه توضیح داد: مهمترین نیازها در این عرصه نیاز کادر درمانی چه از نظر مالی و چه از حیث تامین پروژه ها به صورت ارزی و ریالی است که سازمان برنامه و بودجه باید در این خصوص ورود کند و در صورتی که ستاد ملی مبارزه با کرونا تشخیص دهد، این تصمیم قابل طرح در جلسه سران قواست.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیم مهمتر در این موضوع آن است که آقای رئیس جمهور یک شورای پشتیبانی برای حمایت از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل دهد که مستقیماً اداره شود و همه بخش های کشور همکاری لازم را با آن داشته باشند.

جلوگیری از سفرهای بیماری زا توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا

لاریجانی با بیان این که در حال حاضر، نیروهای مسلح همکاری های لازم را با ستاد مبارزه با کرونا دارند، افزود: این نیروها در حمایت از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز به کمک خواهند آمد.

لاریجانی همچنین درباره نقش مجلس در موضوع مبارزه با کرونا توضیح داد: در جلسه امروز مجلس هم اعضای کمیسیون بهداشت و درمان و هم تعداد دیگری از نمایندگان حضور داشتند و مقرر شد تصمیمات مأخوذه محقق شود، از جمله برخی پیشنهادها با محوریت پاداش و بیمه کادر درمانی به صورت ویژه منظور گردد و یا افراد آسیب دیده جزو ایثارگران لحاظ شوند و در این گونه زمینه ها تدبیر لازم صورت گیرد.

درباره نویسنده

582 نویسنده

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2023 اولکمیز. محفوظ است.